پاییز!!!

دلم یک هوای پاییزی می خواهد.
یکی از آن باران های نم نم،یک هوای سرد پائیزی
دو جفت پا،یک جفت دست در هم گره خورده.
یک چتر بسته شده،یک خیابان، بی پایان
یک شب خاطره انگیز،دلم می خواهد، تو را
وهمه ی اینها را با هم . . .

 

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 1:40 ] [ maral ]
[ ]

درد داره!!!

        

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 1:39 ] [ maral ]
[ ]

دخترک!!

خیلی فــــــرق اسـت بـیــن تــــو و این دخـــتــــرک ...

تــــــــــو درس می خوانی تا روزی کــــــــار کنی ...

ولی دخــتــرکــــ هر روز کـــار می کند تا درس بخواند ... ♥

 

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 1:33 ] [ maral ]
[ ]

دخترررررررگوش کن!!!

هی ﺩﺧﺘﺮ,
ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ چون ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻏﻤﮕﯿﻦﺑﺎﺷﯽ؟ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ؟ !
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ !
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮﯼ !
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭﯼ ! ﻛﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭﺍﺭﻩ !
ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍ ﭼﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺬﮐﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﯼ
ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﯿﺮﻩ؟ !
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻤﺶ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ !
ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻮﻝ ﻧﺰﻥ !
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻏﻤﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !
ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻤﺖ ﺑﺎﺷﻪ!!
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ !
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻦ !
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ !
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻦ !
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ !
ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺗﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ
ﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻥ !
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ، ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ !
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺑﺎ ﺣﺴﺎﯼ ﺍﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻪ،
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﻨﯽ..
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ، ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ...

 

[ جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ] [ 17:26 ] [ maral ]
[ ]

عشق!!!

             

           دختر 5ساله ای از برادرش پرسید
           معنی عشق چیست؟؟؟
           برادرش جواب داد: 
           عشق یعنی این که تو هر روز شکلات منو از کوله پشتی مدرسم
          برمیداری و من هر روز شکلاتم را باز هم همانجا میگذارم! !!!!!
           *************************

 

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 22:18 ] [ maral ]
[ ]

تولده تولد!!!

خب دوستان تولد هم نفس عزیزمه!
میره تو ......سال!نمیگم خو!!!دلتم آب
هم نفس گلم
دوست خوبم
تولدت مبارک
ایشالله 10000000 سال زنده باشی خانومی!!!

                       

بدووووووووووووووووووووووووووووو آجی شمع هارو فوت کننننننننننننننننننننننننننننننننن!!!!

[ سه شنبه 18 شهريور 1393برچسب:, ] [ 12:35 ] [ maral ]
[ ]

برای هم نفس خوبمممممممممممممممممممممممممم!!!

این چندمین تولد توست؟ و چندمین انبساط مجدد کائنات؟ این چندمین بارخلقت است؟ و چندمین انفجار سکوت؟ چندمین لبخند آفرینش؟ خورشید را چندمین بار است که میبینی؟ و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟ و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمیخیزد؟ چندمین بار است که مجدداً نفس میکشی؟ چندمین دم!؟ چندمین آن!؟ آه که تو چقدر خوشبختی! و جهان چه پرغوغاست که بینهایتمین تولد تو را جشن میگیرد . . .!! هورااااااااااااااااااااااااااااااا!! تولد هزاران بار مبارکککککککککککککککککککککککککککککک آجی جونم!!
[ سه شنبه 17 شهريور 1393برچسب:, ] [ 23:44 ] [ maral ]
[ ]

حس ........!!!

KODAK

 خودت می دانی که فقط

نوشتن حالت را بهتر می کند

و نـمی نویـسی!…

مثل وقت هایی که می دانی فقط

از خانه در آمدن حالت را بهتر می کند

و خانـه می مـانی!…

یا مثل وقت هایی که می دانی

فقط از تخت بیرون آمدن حالت را بهتر می کند

و در تخـت می مـانی!…

نه که نخواهی بهتر شوی

فقط نمی توانی…

همیـن…

.......!!!!

 

[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 12:46 ] [ maral ]
[ ]

تا وقتی امروز کنارتم!!!

تصور کن روزی بهم پیام بدی و جواب ندم!!

ﺯَﻧﮓ ﺑِﺰَﻧﯽ ﻭ ﺗَﻌَﺠُﺐ ﮐُﻨﯽ ﭼِﺮﺍ ﺟَﻮﺍﺏ ﻧِﻤﯿﺪَﻡ

ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺯَﻧﮓ ﺑِﺰَﻧﯽ ﻭ ﯾِﮑﯽ ﺍَﺯ ﺧﺎﻧِﻮﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺟَﻮﺍﺏ ﺑِﺪﻩ ﺑِﮕﻪ ﺑِﻔَﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ ☏

ﻭ ﺗﻮ ﺑِﮕﯽ ﮐُﺠﺎﯾﯽ؟؟ ! ﺑِﮕﻪ ﻣﻨَﻈﻮﺭِﺕ ﺍﻭﻥ ﻣَﺮﺣﻮﻣﻪ؟؟؟؟

ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑُﻨﯽ؟ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰَﻧﯽ؟ ﮔِﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑُﻨﯽ؟

ﺍﻭﻧﻮَﻗﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺍِﻣﺮﻭﺯ ۴ ﺭﻭﺯﻩ ﺩَﻓﻨِﺶ ﮐَﺮﺩﯾﻢ ….

ﺍﻭﻥ ﻟَﺤﻈﻪ ﭼﯽ ﻣﯿـــــ ـــﮕﯽ؟

ﺗﺎ ﻭَﻗﺘﯽ ﺍِﻣﺮﻭﺯ ﮐِﻨﺎﺭِﺗَﻢ ﺳَﻌﯽ ﮐُﻦ ﺩﻭﺳﺘَﻢ ﺩﺍﺷْﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﭼﻮﻥ ﻣُﻤﮑِﻨﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﻣَﻦ ﻧَﺒﺎﺷَــــــﻢ …

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾِﮑﯽ ﺭﻭ ﺩَﻓﻦ ﮐَﺮﺩَﻥ ﺍِﻣﺮﻭﺯ ﯾِﮑﯽ ﻭ ﻓَﺮﺩﺍ ﻫـَـــﻢ ﻣَـــــ ـــــﻦ …

ﺁﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﻩ

ﺯِﻧﺪِﮔﯽ ﻫَﻤﯿﻨﻪ …

 

[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 12:38 ] [ maral ]
[ ]

11 شهریور سالگرد شهادت شهید کاوه گرامی باد

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان(ع)
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
 
11 شهریور 1365 , سالگرد شهادت سردار غیور ایران و کابوس کومله ها, شهید محمود کاوه در عملیات کربلای 2 گرامی باد و همچنین بر تمامی
 
شهدایی که در این روز به شهادت رسیدند و همه بازماندگانی که از این عملیات هنوز هستند ...
وی متولد 1340 مشهد و شهید سال 1365 منطقه پیرانشهر قله 2519 متری حاج عمران است
 
روحش شاد ... یادش گرامی ...
 
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
به انان که به دنبال مردان افسانه ای هستند بگویید : افسانه های شما واقعیت های ماست!
 
[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 12:18 ] [ maral ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد